Pris vid första konsultation; 500 kr inkl. moms.

Återbesök; 250 kr inkl. moms.

Telefonkonsultation vid akuta besvär; 150 kr inkl. moms.

Föreläsningar om homeopati; 1500 kr/timme inkl. moms, plus resor och traktamente.