Homeopati arbetar i enlighet med naturen, genom att stärka kroppens egen självläkningsförmåga och vitalkraft (www.rkdh.org). Det är en behandlingsmetod där naturliga ämnen från växt-, djur- och mineralriket används. Det homeopatiska medlet tar inte över kroppens funktion eller ersätter kroppens egna substanser utan förstärker kroppens egen läkande förmåga.

Ordet homeopati betyder liknande (homeo) lidande (pathos). Grundprincipen för homeopati är att ”lika botar lika”. Det innebär att de medel som hos en frisk individ ger vissa besvär botar samma typ av besvär. Till exempel; ett medel som hos en frisk individ ger nässelutslag det medlet botar en individ med nässelutslag.

De homeopatiska medlen tillverkas genom en speciell metod där de förtunnas och skakas enligt fasta principer, så kallad potensering. De högre potenserna innehåller inte någon molekyl av den ursprungliga substansen utan enbart dess energi.

Hur kan man då veta vilket Homeopatiskt medel som är det rätta? Enligt teorin bakom homeopati så botas en sjukdom genom att man vet vilka symtom som medlet ger hos friska individer. Alla homeopatiska läkemedel är utprovade på människor inga på djur. När man bestämmer vilket homeopatiskt medel som skall användas är det viktigt att titta på hela individen, det vill säga studera individens symtom på alla plan, mentalt, känslomässigt och fysiskt för att hitta det rätta medlet. En djurhomeopat behöver därför i regel lite mer tid på sig och ställa lite fler frågor än en veterinär.

Homeopatiska medel ska bota snabbt, milt och varaktigt. Man måste alltid utgå från djurets egen livskraft, ålder, mentala tillstånd och tidigare medicinsk behandling. Detta är faktorer som starkt påverkar tiden det tar till läkning. Behandlingarna fungerar på både kroniska och akuta sjukdomar. En akut skada läker oftast snabbare än en kronisk och läkningen går i regel snabbare ju tidigare behandlingen påbörjas. Det är svårare att se vilka symptom ett djur har om det gått länge på antibiotika eller kortison och det blir då svårare att hitta rätt homeopatiskt medel. Behandlingstiden beror på hur snabbt det rätta medlet hittas och hur komplicerad sjukdomen är.

Min erfarenhet av homeopatisk behandling av djur gäller framför allt hundar och katter men jag har även framgångsrikt behandlat hästar och får.

Några exempel: Behandling av hosta och snuva hos katt och hund, skendräktiga tikar, rädsla för att lämnas ensam hemma och rädsla för smällare hos hund, hosta och klåda hos häst, ögoninflammation hos bagge, gräsallergi hos hund, kattunge som slutat växa, rinnande ögon hos hund, överansträngning av leder hos hund, fistlar vid stopp i analsäckarna samt aggressivitet mot hundar hos tik.

Jag har även behandlat djur homeopatiskt för att minska risken för infektioner vid akuta skador eller besvär, till exempel; bitskador, brännskador, skador i hovar eller klor.

Vid misstanke om benbrott eller behov av operation måste alltid veterinär kontaktas. En djurhomeopat får inte utföra operationer men kan hjälpa till i läkningsprocessen.

För ytterligare information om homeopati rekommenderas följande web sidor:
www.arcanum-utbildning.com
www.avets.co.uk/day
www.homeopathyhome.com